18. ožujka 2022. na Geodetskom fakultetu održana je Završna konferencija projekta na kojoj su predstavljeni rezultati provedbe projekta:

10 standarda zanimanja:

 • GIS analitičar
 • GIS razvojni inženjer
 • Geodetski inženjer
 • Geodetski inženjer za fotogrametriju
 • Geoinformatičar
 • Geodetski inženjer za precizna mjerenja
 • Geodetski inženjer za katastar i imovinsko pravne poslove
 • Inženjer geodezije
 • Kartograf
 • Inženjer za daljinska istraživanja

Standardi kvalifikacija/ studijskih programa:

 • Magistar inženjer geoinformatike
 • Magistar inženjer geodezije
 • Sveučilišni prvostupnik geodezije i geoinformatike

Opremanje računaonica:

 • dvije moderne računaonice na Geodetskom fakultetu

Opremanje laboratorija:

 • 6 mjernih stanica na GEOF-u
 • 2 mjerne stanice na FGAG-u