19.9.2019. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je Seminar o standardima zanimanja i prvi sastanak radne skupine za zanimanja. Na njemu su sudjelovali članovi radne skupine za zanimanja i ostali zainteresirani članovi drugih radnih skupina na projektu. Na sastanku se diskutiralo o prijedlozima zanimanja u geodeziji i geointformatici te su definirani sljedeći prijedlozi standarda zanimanja:

• Geoinformatičar (razina 6)

• Inženjer geodezije (razina 6)

•GIS analitičar (razina 7)

• GIS razvojni inženjer (razina 7)

•Inženjer za daljinska istraživanja (razina 7)

•Geodetski inženjer za katastar i imovinsko-pravne poslove (razina 7)

•Geodetski inženjer za primijenjenu geodeziju (razina 7)

•Geodetski inženjer za precizna mjerenja (razina 7)

•Hidrograf (razina 7)

•Kartograf (razina 7)

•Geodetski inženjer za fotogrametriju (razina 7)